ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

ŠKOLNÉ

V MŠ budeme vybírat školné ve výši 360 Kč na každý měsíc. První úhrada proběhne na konci měsíce září. Konkrétní den bude vyvěšen na centrální nástěnce MŠ i na internetových stránkách.

Rodiče, kteří budou chtít posílat platbu přes účet, zde mají potřebné informace:

- číslo účtu: 1881760329/0800

- variabilní symbol: datum nar. dítěte

- textová zpráva: jméno dítěte

Platbu je nutné poslat od 10.- 20. dne v měsíci. Pouze v měsících červenci a srpnu se hradí školné hotově v MŠ.

STRAVNÉ

Stravné na měsíc září je nutné uhradit v hotovosti ve školní jídelně při MŠ Kozlovská. Informace o dalších platbách obdržíte ve školní jídelně, také bude vyvěšeno na nástěnce v MŠ nebo zde na stránkách školy.

kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEROV

Lešetínská 5, 750 02, Přerov I-Město

Telefon: +420 581 210 524
Mobil: +420 723 330 582

IČ 49558871

Zřizovatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Bratrská 34, Přerov I-Město

Mateřská škola Lešetínská 2019 © Všechna práva vyhrazena.