ŽÁDÁME RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY SI VYZVEDLI FORMULÁŘ EVIDENČNÍHO LISTU , K VYPLNĚNÍ A POTVRZENÍ OD LÉKAŘE ( v době od 1.-10.6.2020)

  • VYPLNĚNÝ A POTVZENÝ DOKUMENT ODEVZDEJTE DO 20.6.2020.

VYBÍRÁME ŠKOLNÉ ZA KVĚTEN – 190 kč ,

RODIČE PŘEDAJÍ PŘESNOU ČÁSTKU PŘI VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ ( V OBÁLCE) ,

DOPLATEK ZA MĚSÍC BŘEZEN – 213 kč ,

PŘEPLATKY Z ÚČTŮ BUDOU VRÁCENY V ČERVNU !

27.5. od 9.00h. -společné focení na šk.zahradě. V případě zájmu dětí,které momentálně nechodí do mš,mohou na focení dojít .