29.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – všechny děti ze ,,sluníček“ jsou zváni na naši školní zahradu, kde se společně rozloučíme. Začínáme v 15.30 hod. Tímto bychom chtěli oslovit maminky, které by měly zájem nám upéct nějakou mlsandu nebo jakoukoliv dobrotou přispět, budeme rádi a užijeme si to 🙂

ŽÁDÁME RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY SI VYZVEDLI FORMULÁŘ EVIDENČNÍHO LISTU , K VYPLNĚNÍ A POTVRZENÍ OD LÉKAŘE ( v době od 1.-10.6.2020)

  • VYPLNĚNÝ A POTVZENÝ DOKUMENT ODEVZDEJTE DO 20.6.2020.

VYBÍRÁME ŠKOLNÉ ZA KVĚTEN – 190 kč ,

RODIČE PŘEDAJÍ PŘESNOU ČÁSTKU PŘI VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ ( V OBÁLCE) ,

DOPLATEK ZA MĚSÍC BŘEZEN – 213 kč ,

PŘEPLATKY Z ÚČTŮ BUDOU VRÁCENY V ČERVNU !

27.5. od 9.00h. -společné focení na šk.zahradě. V případě zájmu dětí,které momentálně nechodí do mš,mohou na focení dojít .

Moc děkujeme všem rodičům za sledování našich webových stránek ,rychlé vyplnění dotazníků a ochotu ke spolupráci v současné situaci! 🙂

Dne 22.4.2020 zasedá krizový štáb a budou se řešit podmínky pro zprovoznění mateřských škol

LETNÍ PRÁZDNINY ( náhradní provoz mateřských škol) ->

Uzavření MŠ v době prázdnin od 13.7. -23.8. (včetně)-náhradní MŠ: MŠ Kratochvílova, MŠ Dvořákova 7.7.-31.7. MŠ Na Odpoledni, MŠ Optiky, MŠ Pod Skalkou, Vinary a Čekyně 3.8.-21.8. Přihlášky do náhradních MŠ se přijímají od 15.4.2020 AŽ DO 25.5.2020 v uvedených MŠ.

VZHLEDEM K SITUACI, SE V PŘÍPADĚ POTŘEBY OBRACEJTE NA KONKRÉTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.