Mateřská Škola - Lešetínská

#
#
#

O škole

Naše mateřská škola Lešetínská 5

Jsme trojtřídní mateřská škola. Ve sklepních prostorách je umístěna výdejna stravy a kotelna. V přízemí jsou umístěna dvě oddělení s příslušnými šatnami a sociálním zařízením.

V prvním patře je jedno oddělení s jídelnou a opět příslušnými místnostmi.

Z důvodu lepší adaptace a různých aktivit jsou děti rozděleny dle věku. Do oddělení Kuřátek jsou umístěny děti nově příchozí, do oddělení Berušek, děti ve věku 4-5 let a v oddělení Sluníček jsou děti nejstarší. Tohle členění však není striktní, snažíme se vyjít vstříc individuálním požadavkům rodičů, např. v případě sourozenců či kamarádů apod.

K budově přiléhá velká a členitá zahrada, která je využívaná dětmi, k přírodovědeckým badatelským záměrům dětí, k probouzení a upevňování sounáležitostí s přírodou a v neposlední řadě k volným námětovým hrám, které jsou nezbytnou součástí k jejich správnému psychickému rozvoji.

Postupně úspěšně vybavujeme zahradu novými hracími prvky-klouzačka, houpačky, prolézačky, balanční chodník, dřevěná lodička. K volným hrám je uzpůsobeno jedno pískoviště, hřiště a především řada přenosných pomůcek. Uměle vytvořený kopeček využíváme v období sněhu pro bobování. S velkou pomocí rodičů jsme vybudovali pocitový bosý chodník. Zahradu budeme dále vybavovat přírodními prvky, jako jsou vrbové stavby, nácvikové záhonky apod. Cílem našeho zahradního projektu je, aby děti měly v podvědomí fakt, že i když příroda nepotřebuje ke svému vývoji člověka, tak člověk ke svému vývoji potřebuje přírodu, které si musíme vážit a chránit ji.

Jezdíme však i často MHD do města na různé dětské výstavy a kulturní nebo sportovní akce.

Celková poloha naší mateřské školy na konci města umožňuje polodenní vycházky do přírody, ať už do polí, mezi zahrádky nebo do nedaleké vesnice na kopec Švédské Šance.