Mateřská Škola - Lešetínská

Školné a stravné

ŠKOLNÉ

V MŠ budeme vybírat školné ve výši 430 Kč na každý měsíc. První úhrada proběhne na konci měsíce září. Konkrétní den bude vyvěšen na centrální nástěnce MŠ i na internetových stránkách.

Rodiče, kteří budou chtít posílat platbu přes účet, zde mají potřebné informace:

  • číslo účtu: 1881760329/0800
  • variabilní symbol: datum nar. dítěte
  • textová zpráva: jméno dítěte

Platbu je nutné poslat od 10.- 20. dne v měsíci. Pouze v měsících červenci a srpnu se hradí školné hotově v MŠ.

 

STRAVNÉ

Stravné na měsíc září je nutné uhradit v hotovosti ve školní jídelně při MŠ Kozlovská. Informace o dalších platbách obdržíte ve školní jídelně, také bude vyvěšeno na nástěnce v MŠ nebo zde na stránkách školy.


Cena stravného:

  • strávníci do 6 let věku - 51Kč/den
  • 7 let věku - 60Kč/den