Mateřská Škola - Lešetínská

Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka: Zdeňka Studená


PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE

Kuřátka

Ivana Berková
Renata Laitoch Mrázková

Berušky

Zdeňka Studená
Bc. Veronika Fialová

Sluníčka

Eva Svobodová
Dana Obstová

Asistent pedagoga

Adéla Bartoňková

Petra Všetíčková

Školní asistent

Mgr. Alena Pospíšilová


PROVOZNÍ PRACOVNICE

Školnice: Leona Opatřilová

Pracovnice pro úklid a výdej stravy: Hana Talašová

Pracovnice pro výdej stravy: Vlasta Tomečková

V případě nepřítomnosti ředitelky jsou jednotlivé úkoly deklarovány dle aktuálních potřeb na jednotlivé zaměstnance.